Rezerwacja strzelnicy

Poniższy system rezerwacji stanowisk strzeleckich, służy członkom Stowarzyszenia Świętokrzyski Klub Strzelecki. Rezerwacje dokonane przez osoby nieuprawnione będą anulowane.