Przejdź do treści

O nas

Strzelectwo sportowe to nasza pasja, którą chcemy się dzielić.

Dlatego powołaliśmy stowarzyszenie Świętokrzyski Klub Strzelecki, którego nadrzędnym celem jest promocja strzelectwa sportowego jako dyscypliny sportowej.

Celem naszego stowarzyszenie jest nie tylko zrzeszanie pasjonatów strzelectwa, w tym sportowców i kolekcjonerów broni palnej ale ponad wszystko ciągłe doskonalenie siebie w dyscyplinach sportowych związanych ze strzelectwem, organizacja szkoleń, zawodów i szeroko pojęta promocja oraz popularyzacja dostępu do broni oraz sportu strzeleckiego.

Nasze cele:

a. promocja, popieranie, popularyzacja, organizacja oraz ułatwianie dostępu do uprawiania strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej, militariów oraz rekonstrukcji historycznych;

b. poszerzanie wiedzy i edukowanie, przede wszystkim w dziedzinie strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej, militariów, rekonstrukcji historycznych oraz ratownictwa i pierwszej pomocy oraz prawa związanego z tymi zagadnieniami;

c. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych;

d. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, zwłaszcza umiejętności strzeleckich, obsługi broni palnej i innej, pierwszej pomocy;

e. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

f. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

g. wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

h. wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacji pozarządowych, zwłaszcza związanych ze strzelectwem i bronią palną;